CONTACT EN VOORWAARDEN

De V.A.M leslokalen zijn gevestigd op onderstaand adres:


Herbenusstraat 89

6211 RB

MaastrichtHet V.A.M hoofdkantoor is gevestigd op onderstaand adres:


Dorpstraat 109 A 01

6227 BL

MaastrichtIndien contact gewenst, dan is correspondentie mogelijk via ons e-mail adres.

For inquiries in English please contact.


info@vrijeacademie-maastricht.nl


NB. Heeft u onderstaande vragen/mededelingen over een specifieke cursus, dan kunt u het beste meteen mailen naar de betreffende docent. Het e-mail adres is te vinden op de pagina van zijn/haar cursusaanbod (knop 'contact met docent/inschrijven').


-Informatie cursus

-Lesprogramma cursus

-Prijs

-Lesdata/rooster

-Facturering

-Klachten


Mocht u binnen 10 werkdagen (uitgezonderd vakantieperiodes) na de verzenddatum van uw mail nog geen antwoord van de betreffende docent hebben gekregen, mail dan naar info@vrijeacademie-maastricht.nl


Alle correspondentie (informatie, inschrijving, facturering) zal de docent vanaf zijn/haar persoonlijke e-mail adres verrichten. Gelieve de AVG wetgeving hierbij in acht te nemen, dus het betreffende email adres niet te delen met derden.


De Vrije Academie Maastricht kan door de cursist niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van nalatigheid van de docent of lokaalverhuurder (gemeente Maastricht). Na een zorgvuldige screening functioneert hij/zij als volwaardig zelfstandig ondernemer welke een leslokaal huurt bij de gemeente Maastricht en waarvoor de Vrije Academie Maastricht uitsluitend de volgende diensten verleend:


Promotie middels website, printed media/social media en evenementen (open dag, expositie)

Roosterplanning.


Indien cursist en docent niet tot overeenstemming komen bij een geschil zal de Vrije Academie Maastricht enkel een bemiddelende rol spelen als bovenstaande diensten hieraan ten grondslag liggen.Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.
© Vrije Academie Maastricht 2024